Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Dodatkowa żywność

Utworzono dnia 04.10.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie informuje,
że w dniu 05.10.2021 r. (wtorek) ok. godz. 11:00
wydawana będzie dodatkowa żywność „Makro”.

 Uwaga!

  1. W tym miesiącu produkty „Makro” mogą odbierać wszystkie rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące zamieszkujące miejscowości gminy Debrzno i miasto Debrzno.
  2. Żywność wydawana będzie w pomieszczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, wejście od strony parkingu Ośrodka).
  3. O kolejności odbierania paczek z produktami „Makro” będzie decydować ustawiona kolejka (nie zajmujemy kolejki).
  4. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce!

ZAPRASZAMY

Nabór - asystent rodziny

Utworzono dnia 04.10.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0004/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nabór - wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Utworzono dnia 04.10.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Debrznie

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0004/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430