Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym”

Utworzono dnia 01.10.2021

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczął rekrutację do projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego obejmującego ulicę: Barlickiego, Długą, Dobrą, Duboisa, Harcerską, Kościuszki, Młyńską, Moniuszki, Rataja, Rynek, Traugutta i Witosa - 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.

Celem projektu jest stworzenie miejsca świadczenia usług specjalistycznych w jednym miejscu dla różnych grup społecznych przy wykorzystaniu budynku powstałego w procesie rewitalizacji.

Informujemy, że obiekt Centrum Usług Społecznych położony jest na ul. Barlickiego 2 (obok cukierni Angelika oraz blisko schodów przy zejściu na przystanek PKS).

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu i trwać będzie do 15 października 2021 r. !!!

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie bądź na stronie internetowej. Prognozowanie rozpoczęcie działań projektowych odbędzie się w miesiącu listopad br.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie. Informacji udzielmy również pod numerem telefonu 59 83 35 439 oraz 793 216 107.

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym”

DYŻUR PSYCHOLOGA

Utworzono dnia 22.09.2021

Zachęcamy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, do udziału w bezpłatnych konsultacjach oraz indywidualnych poradnictwie psychologicznym prowadzonym w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

Ze wsparcia psychologicznego mogą skorzystać osoby, które potrzebują rozmowy i podzielenia się swoimi trudnościami, chcą zrozumieć siebie, swoje zachowanie, mają trudności w rodzinie (w relacjach z dziećmi, partnerami/partnerkami), chcą zmiany w swoim życiu czy też .przeżywają silne emocje, których nie potrafią kontrolować.

Konsultacja psychologiczna może być jednorazowa bądź odbywać się cyklicznie w zależności od potrzeb zainteresowanego.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi bądź asystentem rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

Oferowane wsparcie jest bezpłatne.

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Utworzono dnia 14.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 1. Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: Kierujemy zapytanie ofertowe na zrealizowanie świadczeń w formie  specjalistycznych usług opiekuńczych.  Jest to zamówienie poniżej 130.000,00 złotych i będzie udzielone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie realizowane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych netto”...

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

XIII PACZKA Z POPŻ 2020 (2014-2020)

Utworzono dnia 16.09.2021

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 - w dniu 20.09.2021r. wydawana będzie XIII paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • groszek z marchewką – 1 szt. na osobę;
 • powidła śliwkowe – 1 szt. na osobę;
 • makaron jajeczny świderki – 2 szt. na osobę;
 • ryż biały – 1 szt. na osobę;
 • szynka drobiowa – 1 szt. na osobę;
 • olej rzepakowy – 1 szt. na osobę;
 • kawa zbożowa rozpuszczalna – 3 szt. na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny

czytaj dalej na temat: XIII PACZKA Z POPŻ 2020 (2014-2020)

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Utworzono dnia 29.07.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r. w siedzibie Ośrodka.

Od dnia 1 lipca 2021r. można składać wnioski w formie elektronicznej....

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Utworzono dnia 29.07.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r. 
w siedzibie Ośrodka.

Od dnia 1 lipca 2021r. można składać wnioski w formie elektronicznej....

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

XII PACZKA Z POPŻ 2020 (2014-2020)

Utworzono dnia 21.07.2021

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 - w dniu 21.07.2021r. wydawana będzie XII paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • koncentrat pomidorowy – 1 szt. na osobę;
 • buraczki wiórki – 3 szt. na osobę;
 • kasza jęczmienna – 1 szt. na osobę;
 • mleko UHT – 1 szt. na osobę;
 • szynka wieprzowa mielona – 1 szt. na osobę;
 • cukier biały – 1 szt. na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

KOMUNIKAT! Rekrutacja do projektu „Klub Wsparcia Dziennego”

Utworzono dnia 20.07.2021

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych z terenu powiatu człuchowskiego wciąż mogą składać Formularze zgłoszeniowe do projektu pn. „Klub Wsparcia Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 20 lipca br. Grupa Sterująca podjęła decyzję o wydłużeniu naboru Formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 sierpnia br.

Opiekunem faktycznym – nieformalnym, zgodnie z definicją jest osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania tej opieki, najczęściej członek rodziny.

Zakres wsparcia obejmuje:

 • warsztaty tematyczne z zakresu doskonalenia umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym podstawowe zagadnienia z zakresu geriatrii i opieki nad seniorami, system opieki społecznej, zalecenia żywieniowe;
 • warsztaty z zakresu technik relaksacji i odporności na stres;
 • poradnictwo prawne i psychologiczne.

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdów;
 • poczęstunek kawowy w trakcie zajęć;
 • zajęcia dostosowane do potrzeb czasowych grupy Uczestników/Uczestniczek;

Formularz zgłoszeniowy wraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod linkiem: http://stowdeb.pl/rekrutacja-do-projektu-pn-klub-wsparcia-dziennego-wlasnie-ruszyla/

Jednocześnie informujemy, iż nabór Formularzy zgłoszeniowych osób niesamodzielnych w ramach I tury został zakończony z dniem 19 lipca br. Obecnie przystąpiono do prac związanych z oceną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Utworzono dnia 16.07.2021

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 33.XLIV.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2 do w/w uchwały. Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7 i 10 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430