Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Komunikat

Utworzono dnia 15.03.2020

Komunikat ws. żywności z POPŻ

Utworzono dnia 15.03.2020

Wstrzymanie wydawania żywności 
w ramach POPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, 
iż z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa wydawanie 

żywności zostaje wstrzymane do odwołania. 

Za utrudnienia przepraszamy.

APEL WS. KORONAWIRUSA

Utworzono dnia 15.03.2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
koronawirusa COVID-19 PROSIMY KLIENTÓW 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE 
O ZAŁATWIANIE PILNYCH SPRAW DROGĄ 
TELEFONICZNĄ - 59 83 35 439, 
59 83 35 632, 730 807 211 lub 
mailowo – ops_debrzno@wp.pl

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie i apel Burmistrza Debrzna

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia możliwości zakażenia koronawirusem zalecam  odwołanie, zawieszenie i przenoszenie na inny termin wszystkich  zaplanowanych wydarzeń, które miały odbyć się na terenie gminy Debrzno.
W dniach (12 i 13 marca) placówki edukacyjne na terenie gminy Debrzno będą zapewniały opiekę nad dziećmi, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki, a od poniedziałku (16.03.2020) wszystkie szkoły, punkty przedszkolne, przedszkole i żłobek nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych dla dzieci (przez dwa tygodnie). Pamiętajmy, że ten okres, to nie są ferie i dzieci, które nie mają zajęć powinny bezwzględnie pozostać w domu!
W trakcie najbliższych dwóch tygodni (od 12 marca) zawieszone zostają także wszystkie zajęcia prowadzone w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz w świetlicach wiejskich. Urząd Miejski w Debrznie będzie w najbliższym czasie pracował normalnie.
Zwracam się jednak z prośbą, aby w najbliższych tygodniach sprawy urzędowe zgłaszali Państwo za pośrednictwem telefonów, e-maili lub E-PUAP-u. Urząd będzie pracował i rozpatrywał sprawy, a dokumenty i decyzje będą wydawane.
Proszę o zachowanie ostrożności i osobiste załatwianie spraw urzędowych tylko i wyłącznie w ostateczności. Dla naszego wspólnego dobra, warto przez te kilkanaście dni ograniczyć swoją aktywność i wychodzenie z domów. Pamiętajmy, że chodzi o zminimalizowanie ryzyka i nasze wspólne bezpieczeństwo.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej na temat: APEL WS. KORONAWIRUSA

II PACZKA Z POPŻ 2019 (2014-2020)

Utworzono dnia 12.02.2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 - w dniu 12.02.2020 r. wydawana będzie II paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • fasola biała – 1 szt. / 0,4 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 2 szt. / 0,32 kg na osobę;
 • sok jabłkowy klarowany – 2 szt. / 2 l na osobę;
 • mleko UHT – 1 szt. / 1 l na osobę;
 • ser podpuszczkowy – 2 szt. / 0,8 kg na osobę;
 • cukier biały – 1 szt. / 1 kg na osobę; 
 • olej rzepakowy – 1 szt. / 1 l na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

I PACZKA Z POPŻ 2019 (2014-2020)

Utworzono dnia 21.01.2020

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 - w dniu 22.01.2020 r. wydawana będzie I paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • groszek z marchewką – 1 (szt.)/ 0,4 kg na osobę;
 • makaron jajeczny – 2 (szt.)/ 1 kg na osobę;
 • kasza gryczana – 1 (szt.)/ 0,5 kg na osobę;
 • mleko UHT – 1 (szt.)/ 1 l na osobę;
 • ser podpuszczkowy – 1 (szt.)/ 0,4 kg na osobę;
 • pasztet wieprzowy – 2 (szt.)/ 0,32 kg na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Informacja o przedłużeniu terminu wydawania skierowań POPŻ

Utworzono dnia 09.01.2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, iż został przedłużony termin wydawania skierowań na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

Osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do w/w Programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie w celu zweryfikowania możliwości ubiegania się o powyższą formę wsparcia oraz o wydanie skierowania.

Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. kwota:

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

- 1056 zł dla osoby w rodzinie

Władyczak Paweł      
​Dyrektor OPS w Debrznie

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2020!

Utworzono dnia 09.01.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że dnia 13 listopada 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1830,00 zł miesięcznie (netto). Dotychczas świadczenie wypłacane było w kwocie 1583,00 zł miesięcznie. Zmiana wysokości świadczenia nie wymaga składania dodatkowych wniosków. Postępowanie w sprawie podwyższenia kwoty świadczenia nastąpi z urzędu bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Informacje ogólne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli rezygnują lub nie podejmują pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewnionej w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma żadnej innej osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 24 roku życia.

Życzenia świąteczne

Utworzono dnia 19.12.2019

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2020 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430