Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Komunikat

Utworzono dnia 31.10.2018

​Uprzejmie informujemy, że w dniu 02-11-2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie będzie zamknięty.

I PACZKA z POPŻ 2014-2020

Utworzono dnia 26.10.2018

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 - od dnia 29-10-2018 wydawana będzie pierwsza paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • mleko – 1 l na osobę;
 • Szynka drobiowa – 1,2 kg na osobę;
 • powidła śliwkowe – 0,3 kg na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 0,48 kg na osobę;
 • cukier – 1 kg na osobę;
 • groszek z marchewką – 1,2 kg na osobę;
 • fasola – 0,4 kg na osobę;

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Uwaga

Utworzono dnia 24.10.2018

Przypominamy o możliwości skorzystania z telefonicznego poradnictwa dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Codziennie w godzinach od 1600 do 2000.

TEL. 793 216 107

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Utworzono dnia 22.10.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuję, że od dnia 1 października 2018r. obowiązują zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 – kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł (wzrost o 11%), dla osoby w rodzinie 528 zł (wzrost o 3%). 

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń. Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

- maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),

- kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%),

- maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7%), kwota maksymalna- do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

- kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%).

Wzrosną też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - Podprogram 2018

Utworzono dnia 22.10.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że od października br. rozpoczyna kolejną edycje POPŻ Podprogram 2018, która zgodnie z wytycznymi realizowana będzie do czerwca 2019r. W tym roku dystrybucją żywności do osób potrzebujących, bez udziału Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, przynależący do sieci Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] współpracującej z Bankiem Żywności w Chojnicach .

Na podstawie lat poprzednich wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 będzie składał się z następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gołąbki w sosie pomidorowym, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2018 zapraszamy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 18.10.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji...

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 18.10.2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi ...

czytaj dalej na temat: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 18.09.2018

K O M U N I K A T

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że nadal trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego  wraz z dodatkami,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia wychowawczego 500+,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • ŚWIADCZENIA DOBRY START 300 zł dla ucznia

 

Wnioski  można składać:

 • w formie elektronicznej,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 27, pokój nr 13.

Ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od terminu złożenia wniosku.

WAŻNE !!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, czyli 300 zł dla ucznia  należy składać do 30 listopada 2018 roku. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną rozpatrzone !

W przypadku pojawienia się trudności związanych z wypełnianiem wniosku lub innych związanych z realizacją ww. świadczeń zachęcamy do skorzystania z pomocy pracowników Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych tut. Ośrodka, obsługujących mieszkańców gminy Debrzno.

Paczka żywnościowa

Utworzono dnia 28.08.2018

Informujemy, że w dniu 05-09-2018 około godziny 12:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie wydawana będzie dodatkowa paczka "MAKRO".

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Utworzono dnia 10.08.2018

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z nowym okresem zasiłkowym  2018/2019, Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że od 01 sierpnia 2018r. przyjmuje wnioski na ustalenie prawa do:

 • Świadczenia wychowawczego (500+)
 • Świadczenia „Dobry start” (300+)
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczeń rodzinnych

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 roku. Okres świadczeniowy w przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa
od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27, 77-310 Debrzno, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, Platforma Empatia).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie w pok. nr. 13 lub pod numerami telefonów: (59) 83 35 439, (59) 83 35 632, 730 807 211.

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430