Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Warsztaty ekonomiczne - marzec 2018

Utworzono dnia 06.03.2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w dniu 12.03.2018 r. w godzinach 10:00 - 12:00 i 12:30 - 14:30 w budynku Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" odbędą się praktyczne warsztaty ekonomiczne.

Głównym celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności m.in.:

 • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody;
 • poznają nowe sposoby na wprowadzenie w swoim gospodarstwie 9 dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń.

Na warsztacie ekonomicznym omawiane będą m.in. Pułapki związane z kredytami "chwilówkami".

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się u pracownika socjalnego pod którego rejon się podlega.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

VI PACZKA z POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2017

Utworzono dnia 20.02.2018

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 - od dnia 21-02-2018 wydawana będzie szósta paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

 • groszek z marchewką – 2 szt na osobę;
 • koncentrat pomidorowy – 3 szt na osobę;
 • ser podpuszczkowy – 1 szt na osobę;
 • szynka drobiowa – 3 szt na osobę;
 • filet z makreli  – 5 szt na osobę;
 • cukier  – 1 szt na osobę;
 • olej rzepakowy – 1 szt na osobę.

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Dodatkowa żywność - jabłka

Utworzono dnia 13.02.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że w dniu 15-02-2018 od godziny 10:00 będą wydawane jabłka dla osób korzystających z POPŻ. 

Paczka żywnościowa

Utworzono dnia 12.02.2018

Informujemy, że w dniu 14-02-2018 około godziny 11:00 będzie wydawana dodatkowa paczka "MAKRO" w magazynie Banku Żywności

Komunikat

Utworzono dnia 06.02.2018

​Uprzejmie informujemy, że w dniu 19-02-2018 żywność z programu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana do godziny 1200 

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 02.02.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane pracą na stanowisku: asystent rodziny do składania CV. Złożone dokumenty w postaci CV umożliwią przygotowanie listy osób, które w przyszłości brane będą pod uwagę do ubiegania się o pracę w tut. Ośrodku.

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27, pok. nr 1.

Kwalifikacje, które musi spełniać asystent rodziny:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zapewniającego wykonywanie zadań należących do asystenta rodziny wraz z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • osoba ubiegająca się o stanowisko Asystenta Rodziny nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OGŁOSZENIE STAŻ

Utworzono dnia 02.02.2018

​Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane odbyciem stażu zawodowego do składania CV. Złożone dokumenty w postaci CV umożliwią przygotowanie listy osób, które w przyszłości brane będą pod uwagę do ubiegania się o staż w tut. Ośrodku.

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27, pok. nr 1. Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz spełniać wymagania niezbędne do skierowania na staż.

Czyste powietrze

Utworzono dnia 02.02.2018

O​środek Pomocy Społecznej w Debrznie zamieszcza poniżej informacje dla osób korzystających z pomocy społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, oraz możliwość uzyskania dodatków energetycznych.

Więcej informacji poniżej...

czytaj dalej na temat: Czyste powietrze

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Utworzono dnia 02.02.2018

​Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od 01.01.2018 r. obok posiadania Karty w formie tradycyjnej (plastikowej) członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli ubiegać się o Kartę w formie elektronicznej (na urządzenia mobilne). 

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny ma formę aplikacji na smartfony. Może być przyznana każdemu ...

czytaj dalej na temat: Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Dożywianie dzieci w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2018

Utworzono dnia 02.02.2018

​Rodzice – opiekunowie prawni znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy są zainteresowani dożywianiem dzieci w formie obiadów w żłobku, przedszkolu czy też w szkole w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mogą składać wnioski u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej przy w Debrznie.

Ośrodek informuje, że świadczenie wychowawcze ,,500+” nie jest wliczane do dochodu podczas weryfikacji sytuacji finansowej rodziny.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2018 
roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430