Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Czcionka:

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Uprawnienie do dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny?

 1. Druki, wnioski dostępne są do pobrania w Referacie ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i pomocy materialnej dla uczniów w Debrznie przy ul. Ogrodowa 27, pokój nr 6 oraz na stronie internetowej tutejszego Ośrodka.
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej należy złożyć w Referacie ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i pomocy materialnej dla uczniów w Debrznie przy ul. Ogrodowa 27, pokój nr 6 bądź w skrzynce pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Ośrodka.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku energetycznego

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430