Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bon energetyczny

Utworzono dnia 10.07.2024
Czcionka:

W dniu 13 czerwca 2024 r. weszła w życie  ustawa o bonie energetycznym (Dz.U..2024.859), która wprowadza na drugą połowę 2024 r. wsparcie dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne przysługujące jednorazowo po spełnieniu kryterium dochodowego.

Bon Energetyczny przysługuje:                                                                                                                 
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,                                                 
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.                           

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023 nie uwzględniając trzynastej i czternastej emerytury. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała będzie kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Minimalna kwota wypłaconych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  •  300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:                                 

  • 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,                            
  • 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób        
  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób      
  • 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten wypłacany jest osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.


Wnioski będzie można składać od 1.08.2024r. do 30.09.2024r. w formie:
- elektronicznej – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
- przez aplikację mObywatel, jeśli minister do spraw informatyzacji umożliwi złożenie takiego wniosku,
- tradycyjnej (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27,  w pokoju numer 4.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 83 35 439, 730 807 211.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

Druk wniosku o wypłatę bonu energetycznego w wersji papierowej  udostępniono na stronie OPS w Debrznie w zakładce "do pobrania".

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430