Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 25.05.2018
Czcionka:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

informuje się klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie danych osobowych klientów jest Dyrektor Ośrodka. 
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
  • prowadzenia postępowania w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń przewidzianych w realizowanych ustawach: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów;
  • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
  • prowadzenia postępowania dotyczącego zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń;
  • realizacji zadań statutowych, obowiązku sprawozdawczego, archiwizacją dokumentów;
  • prowadzenia rekrutacji pracowników w OPS;
  • realizacją umów.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 5. Klienci Ośrodka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

                                                                                      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430