Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK OSŁONOWY

Utworzono dnia 13.01.2022
Czcionka:

Od 17 stycznia 2022 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 27  można składać wnioski o jednorazowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021r. będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* nie przekraczają:

  • 2100 zł miesięcznie - jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł
  • 1500 zł miesięcznie na osobę - gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł
  • 1500 zł miesięcznie na osobę - gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł
  • 1500 zł miesięcznie na osobę - gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł

WAŻNE!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone. 

Dodatek osłonowy przysługuje raz w roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022 roku otrzymają świadczenie w dwóch transzach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022  roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022  roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

Informujemy, że formularze wniosków są dostępne w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie bądź można pobrać ze strony Ministra Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania lub strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie w zakładce "Do Pobrania".

 

* dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430