Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 2024

Utworzono dnia 27.12.2023
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na wsparcie w formie usług sąsiedzkich oraz zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2024 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 60 lat i więcej do udziału  w wyżej wymienionym Programie.

 

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej. W ramach programu będzie można skorzystać ze świadczenia w formie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa, opartego na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki.

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem
ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki
w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji na temat programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie telefon: 59 83 35 439 bądź o zgłaszanie przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Zachęcamy również do przychodzenia do Ośrodka Pomocy Społecznejw Debrznie,  w celu zgłoszenia osobiście uczestnictwa w programie.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430