Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Czcionka:

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 115/2011 w dniu 6 czerwca 2011 r. został powołany w Debrznie Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą:

 1. Jacek Janusz - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
 2. Andrzej Pluto - Prądziński - zastępca przewodniczącego Zespołu, przedstawiciel Stowarzyszenia "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno";
 3. Dorota Szymańska - sekretarz Zespołu, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
 4. Mirosława Dypold - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALMUS" w Debrznie;
 5. Grzegorz Mikulski - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Debrznie;
 6. Wiesław Sepioło - przedstawiciel Posterunku Policji w Debrznie;
 7. Ireneusz Ruszczyk - przedstawiciel Straży Miejskiej w Debrznie;
 8. Stanisław Szymanówka - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rodzinnego w Człuchowie;
 9. Anna Szczerbiak - przedstawiciel Zespołu Szkół w Debrznie.

​​Warunkiem funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego są działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do głównych zadaZespołu należy w szczególności:

 • rozwijanie i usprawnienie interdyscyplinarnego systemu interwencji i ochrony ofiar przemocy w rodzinie - podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;
 • rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;
 • zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy - podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy;
 • podnoszenie kompetencji służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430