Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty do złożenia o dodatek mieszkaniowy

Czcionka:
 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę domu, administrację lub właścicieli budynku łączną kwota wydatków za ostatni miesiąc,
 2. deklarację o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i zamieszkujące w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku w tym,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto ( wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS ),
  • decyzję lub odcinki ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów ( ostatnich 3 m-cy ),
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych zasiłków lub zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku,
  • decyzję OPS o przyznaniu zasiłku stałego,
  • decyzję z OPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków,
  • oświadczenie na piśmie o wysokości dochodu osiągniętego a tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430