Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

AKTUALNOŚCI:

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE OPS DEBRZNO I BANK ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia 15.06.2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. w budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Działań Towarzyszących odbyły się warsztaty  EKONOMICZNE, które zostały zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie i Bank Żywności w Chojnicach dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. W związku z dużym ...

czytaj dalej na temat: DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE OPS DEBRZNO I BANK ŻYWNOŚCI

WARSZTATY EKONOMICZNE

Utworzono dnia 06.06.2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w dniu 10.06.2022r. (środa) w godzinach 0900 – 1100 i 1115 - 1315 w budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno odbędą się praktyczne warsztaty ekonomiczne.

 Głównym celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody,
  • poznają nowe sposoby na wprowadzenie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się u pracownika socjalnego pod którego rejon się podlega.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zmiana wytycznych dot. dystrybucji żywności POPŻ

Utworzono dnia 26.04.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w dniu 22 kwietnia br. dokonano zmian dotyczących dystrybucji żywności.

W związku ze zmianami wydłużony został termin wydawania żywności – dystrybucja żywności obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r. Pozostałe zapisy w wytycznych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowo 2014-2020 nie uległy zmianom.

Rozpoczęcie realizacji Działań Towarzyszących w ramach Programu POPŻ - podprogram 2021

Utworzono dnia 10.02.2022

Zgodnie wytycznymi (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

informujemy, że z dniem 21.02.2022 r. rozpoczynamy realizację Działań Towarzyszących w ramach Programu POPŻ Podprogram 2021 - na terenie działania OPL, które podpisały umowy.

Działania Towarzyszące są oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej i mają na celu włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ (możliwość udziału w warsztatach dotyczy również członków rodziny osoby, której wydano skierowanie).

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności,

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Warsztaty realizowane przez Bank Żywności w Chojnicach w ramach działania towarzyszących będą przeprowadzane przez cały okres trwania Programu 2021.

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021

Utworzono dnia 20.01.2022
  1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik...
czytaj dalej na temat: Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODROGRAM 2021

Utworzono dnia 20.01.2022

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami ...

czytaj dalej na temat: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PODROGRAM 2021

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430