Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o dodatku osłonowym na 2024 rok

Utworzono dnia 11.01.2024
Czcionka:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023r. informujemy, że od 1 stycznia 2024r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.
 
Dodatek osłonowy to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r., który będzie wypłacany jako jednorazowe świadczenie za I połowę 2024 r. 
 Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.
 
Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku przez Ministra Klimatu i Środowiska!  Po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, niezwłocznie poinformujemy mieszkańców Gminy Debrzno i rozpoczniemy przyjmowanie wniosków. Wzór wniosku zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.
 
Wnioski można składać:
osobiście w wersji papierowej w siedzibie OPS Debrzno ul. Ogrodowa 27, 
w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku - pokój nr 4.
za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby OPS w Debrznie.
 
Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
 
WAŻNE, DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
• Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
• Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego do realizacji wypłaty.
• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel.: 738 807 211 lub (059) 83 35 439.
 
 
 

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430