Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdanie z realizacji programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W 2023"

Utworzono dnia 25.01.2024
Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w roku 2023 realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, który finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu to wartość 278.209,08 zł.

Na podstawie kart zgłoszeń w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, objęto wsparciem łącznie 25 mieszkańców gminy Debrzno w tym 20 kobiet i 5 mężczyzn. Osoby objęte wsparciem  posiadały orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym sprzężonym (16 osób),znacznym stopniu niepełnosprawności (5 osób),umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (3 osoby) oraz 1 dziecko w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami. W trakcie roku wsparcie zapewniało 19 asystentów posiadających odpowiednie kwalifikacje bądź doświadczenie. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnicy nie ponosili odpłatności. W trakcie realizacji Programu zrealizowano 6 605 godzin asystencji osobistej.


Uczestnicy Programu mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
  • wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczetnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, itp);

Działania podejmowane w ramach Programu miały na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

W dniu 24.01.2024 r. zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Harmonogram wypłat
świadczeń w 2024 roku

Styczeń 26-01-2024
Luty 26-02-2024
Marzec 26-03-2024
Kwiecień 25-04-2024
Maj 27-05-2024
Czerwiec 25-06-2024
Lipiec 26-07-2024
Sierpień 27-08-2024
Wrzesień 25-09-2024
Październik 28-10-2024
Listopa 26-11-2024
Grudzień 19-12-2024

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

Godziny przyjęć interesantów:

Środa - 730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430