Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Komunikat

Utworzono dnia 09.11.2018

​Uprzejmie informujemy, że w dniu 12-11-2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie będzie zamknięty.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE POPŻ - WARSZTATY KULINARNE

Utworzono dnia 07.11.2018

W dniu 05 listopada 2018 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie (ul. Miła) odbyły się praktyczne warsztaty kulinarne. Warsztaty przeprowadzone zostały w dwóch grupach od godziny 09:30 do 11:30 i od 12:00 do 14:00. Uczestniczyło w nich ok 25 osób, które obecnie korzystają z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

W warsztatach udział był i jest bezpłatny. W trakcie warsztatów kulinarnych główny nacisk został położony na przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Podczas spotkania uczestnicy mogli przygotować potrawy z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. Ponadto omówione i poruszone zostały następujące kwestie tj. efektywnego wykorzystania produktów, przygotowania smacznego i pożywnego posiłku.

Warsztaty kulinarne

Utworzono dnia 31.10.2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach Działań Towarzyszących w dniu 05.11.2018 r. w godzinach 0930 – 1130 i 1200 - 1400 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie odbędą się praktyczne warsztaty kulinarne. 

Głównym celem warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

  • przekazanie podstawowej wiedzy możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻmożliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętnosci m.in.:

  • poznają możliwość efektywnego wykorzystania produktów otrzymanych w ramach pomocy żywnościowej,
  • przygotowują smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zapisać się u pracownika socjalnego pod którego rejon się podlega.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Komunikat

Utworzono dnia 31.10.2018

​Uprzejmie informujemy, że w dniu 02-11-2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie będzie zamknięty.

I PACZKA z POPŻ 2014-2020

Utworzono dnia 26.10.2018

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 - od dnia 29-10-2018 wydawana będzie pierwsza paczka w skład której wchodzą następujące produkty:

  • mleko – 1 l na osobę;
  • Szynka drobiowa – 1,2 kg na osobę;
  • powidła śliwkowe – 0,3 kg na osobę;
  • koncentrat pomidorowy – 0,48 kg na osobę;
  • cukier – 1 kg na osobę;
  • groszek z marchewką – 1,2 kg na osobę;
  • fasola – 0,4 kg na osobę;

Odbieranie żywności możliwe jest wyłącznie w każdy poniedziałek i środę oraz w dniach wypłat świadczeń pieniężnych w godzinach 900 – 1400.

Od 1 do 5 dnia każdego miesiąca magazyn będzie nieczynny.

Uwaga

Utworzono dnia 24.10.2018

Przypominamy o możliwości skorzystania z telefonicznego poradnictwa dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Codziennie w godzinach od 1600 do 2000.

TEL. 793 216 107

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Utworzono dnia 22.10.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuję, że od dnia 1 października 2018r. obowiązują zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw, poz. 1358 – kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł (wzrost o 11%), dla osoby w rodzinie 528 zł (wzrost o 3%). 

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń. Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

- maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),

- kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%),

- maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: kwota minimalna– do wysokości 647 zł (wzrost o 7%), kwota maksymalna- do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

- kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%).

Wzrosną też jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - Podprogram 2018

Utworzono dnia 22.10.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że od października br. rozpoczyna kolejną edycje POPŻ Podprogram 2018, która zgodnie z wytycznymi realizowana będzie do czerwca 2019r. W tym roku dystrybucją żywności do osób potrzebujących, bez udziału Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, przynależący do sieci Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] współpracującej z Bankiem Żywności w Chojnicach .

Na podstawie lat poprzednich wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 będzie składał się z następujących produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gołąbki w sosie pomidorowym, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2018 zapraszamy do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 18.10.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji...

czytaj dalej na temat: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 18.10.2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi ...

czytaj dalej na temat: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Harmonogram wypłat 
świadczeń w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno

e-mail: ops_debrzno@wp.pl

tel./fax:   59 83 35 439
    59 83 35 632
tel. kom.   793 216 107
NIP   843-107-24-97
REGON   005311680

 

Godziny urzędowania:

700  1500


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Debrznie

Paweł Władyczak

tel. kom.   793 197 004

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1000


Dział świadczeń rodzinych
i funduszu alimentacyjnego:

tel. kom.   730 807 211

Godziny przyjęć interesantów:

730 – 1430